top of page

Enskärs Sjötransport AB

Allan Karlsson, Pär Jansson

Taxibåt på beställning upp till 30 personer.

Adress: Stora Enskär 8,

760 15 Gräddö

Mail: info@enskarssjotransport.se

Mobil: 070-692 83 83 (går ej att skicka sms)

Hemsida: www.enskarssjotransport.se

bottom of page